WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Telefony wydziałowe WIĘCEJ>>

 

  • OBSŁUGA INTERESANTÓW >>>
  • OBSŁUGA GEODETÓW >>>
  • ZUD - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wałbrzychu >>>

 

Kliknij na baner, aby przejść do serwisu

Internetowy Serwis Map Powiatu Wałbrzyskiego Udostępniana w naszym serwisie internetowa mapa ewidencyjna ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Mapa ta ani żadna jej cześć bez pisemnej zgody Starosty Wałbrzyskiego nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

"Na mapie ewidencyjnej (LPIS) na terenach wiejskich pokazują się tylko te budynki, które zostały w ostatnich latach pomierzone. W celu wyświetlenia na ekranie wszystkich budynków znajdujących się na terenie danej działki należy podłączyć (zaznaczyć do wyświetlenia) warstwę WMS."

INFORMACJA

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu informuje, że od dnia 15 lipca 2013 roku będzie przyjmował do zasobu tylko te operaty techniczne, które będą skompletowane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9 listopada 2011 roku.

Wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu powinny być dostarczone luzem lub wpięte do teczki, tak aby łatwo można je rozdzielić do operacji skanowania.

Współrzędne pomierzonych szczegółów w układzie "2000" wraz z dołączonymi atrybutami (NR, X, Y, STB, 2RD, BPP) należy przesyłać mailem na adres punkty@powiat.walbrzych.pl

Również kopie map do celów projektowych należy przesyłać mailem na powyższy adres.

W załączniku zamieszczono skład operatu technicznego w zależności od rodzaju opracowywanej mapy.

Załącznik

10.07.2013

INFORMACJA

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu informuje, że w sali 206 w budynku przy Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu odbędą się szkolenia:

•  w dniu 06.06.2013r. o godz. 12:00 dla pracowników urzędów miast i gmin powiatu wałbrzyskiego korzystających z programu WebEWID (będzie miało ono na celu poszerzenie umiejętności internetowego pozyskiwania informacji zgromadzonych w bazie danych EGBiL)
•  w dniu 07.06.2013r. o godz. 10:00 dla wykonawców prac geodezyjno-kartograficznych (będzie miało ono na celu poszerzenie umiejętności internetowego zgłaszania prac oraz odbioru zebranych przez PODGiK dokumentów niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej).

Szkolenia przeprowadzone będą z autorami w/w oprogramowania tj. z przedstawicielami firmy GEOMATYKA KRAKÓW S.C.

28.05.2013 r.

INFORMACJA
Z dniem 2 stycznia 2013 roku dotychczas prowadzone sprawy w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, a dotyczące miasta Wałbrzycha, załatwiane będą w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy ul. Matejki 2.

INFORMACJA
Informacja o zamówieniu, wykonaniu i opłatach za najczęściej zamawiane materiały z operatu ewidencji gruntów. WIĘCEJ>>

INFORMACJA DLA GEODETÓW
W wyniku wdrożenia w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu nowego oprogramowania możliwe jest zgłaszanie przez geodetów prac geodezyjnych za pomocą sieci internetowej. Aby dokonać zgłoszenia pracy geodezyjnej należy wejść na witrynę WebEWID i pobrać udostępniony na niej wniosek o założenie konta . Po przedłożeniu wypełnionego wniosku w sekretariacie naszego wydziału zostaną nadane login i hasło dostępowe do serwisu. W celu zgłoszenia pracy geodezyjnej należy się zalogować do serwisu, określić asortment roboty i jej zakres a następnie podążać za wskazówkami systemu.