Ziemia Wałbrzyska przyjazna Seniorom

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu stara się tak realizować ponadgminne zadania na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, czyli obszarze dziewięciu gmin: Wałbrzycha, Boguszowa-Gorc, Starych Bogaczowic, Czarnego Boru, Mieroszowa, Głuszycy, Walimia, Jedliny-Zdroju i Szczawna-Zdroju, aby nie tylko rok 2012 , ale każdy rok był przyjazny Seniorom. Stąd też podejmowane i kontynuowane są działania mające na celu zarówno ułatwienie Seniorom korzystanie z usług urzędu, wsparcie ich z zakresu pomocy społecznej, ale przede wszystkim ich aktywizację. - Nie ulega wątpliwości, iż seniorzy stanowią grupę społeczną, która dzieląc się swoim cennym doświadczeniem, odgrywa istotną rolę w życiu społeczności lokalnej - mówi Starosta Wałbrzyski Robert Ławski. - Ziemia Wałbrzyska - ze swoim bogactwem atrakcji - stanowi dla seniorów miejsce przyjazne oraz aktywizujące ich poprzez sport, kulturę i turystykę - dodaje.

Obsługa w urzędzie

Dobrą praktyką Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu są ułatwienia dla Seniorów polegające m.in. na możliwości obsługi na parterze budynku (Kancelaria Ogólna - Biuro Obsługi Klienta, pok. 16), nawet w przypadku, jeśli wymagany jest kontakt z pracownikiem merytorycznym pracującym na I czy II piętrze budynku. Wówczas to nie Senior, któremu może sprawić trudność poruszanie się po schodach, udaje się do danego wydziału, a pracownik z tego wydziału schodzi do Seniora. Ponadto dla Seniorów mających problemy ze wzrokiem, są na stronie internetowej przygotowane formularze z odpowiednio powiększoną czcionką; z kolei seniorzy mający problem z aparatem słuchu, a posługujący się choć w stopniu elementarnym językiem migowym, mogą liczyć na fachową obsługę. Dla wszystkich Seniorów na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (adres: www.powiat.walbrzych.pl ) jest przygotowana specjalna zakładka, w której znajdą niezbędne dla siebie informacje - i to zarówno te, dotyczące obsługi, jak i atrakcji Ziemi Wałbrzyskiej. Uzupełnieniem bazy informacji dla Seniorów jest zakładka na portalu www.ZiemiaWalbrzyska.pl

Ochrona zdrowia

Starostwo Powiatowe, organizując festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej, specjalnie dla Seniorów utworzyło odpowiednią kategorię, a propagowana podczas festiwalu technika poruszania się z kijami, wpisuje się także w ideę propagowania zdrowia wśród najstarszych.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż z roku na rok coraz więcej Seniorów bierze udział w festiwalu, ale także korzysta z tras do Nordic Walking, wyznaczonych na terenie Ziemi Wałbrzyskiej przez poszczególne gminy powiatu. Co roku z budżetu powiatu są przekazywane środki na dofinansowanie działań prozdrowotnych dla seniorów z zakresu działalności organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń - dla przykładu: w roku 2012 wsparta została inicjatywa zajęć prozdrowotnych w Sudeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku; ponadto Starosta Wałbrzyski patronuje przedsięwzięciom propagującym zdrowy styl życia wśród Seniorów (np. patronat honorowy nad konferencją "Szanse i wyzwania długiego życia" organizowaną przez Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe). Naturalnym bogactwem Ziemi Wałbrzyskiej są doskonałej jakości, o wysoko cenionych walorach leczniczych, wody mineralne jednego z najstarszych na Dolnym Śląsku uzdrowisk Szczawno-Zdrój. W szczawieńskim uzdrowisku leczy się schorzenia narządu ruchu, górnych i dolnych dróg oddechowych, schorzenia układu pokarmowego, moczowego, laryngologiczne. W drugim mieście uzdrowiskowym, Jedlinie-Zdroju, leczona jest dychawica oskrzelowa, przewlekłe nieżyty dróg oddechowych, przewlekłe zapalenia zatok, pylica płuc, choroby stawów i stany wyczerpania. Zbawienny jest także uzdrowiskowy mikroklimat Sokołowska.

Opieka społeczna i aktywizacja Seniorów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wałbrzychu jest jednostką Powiatu Wałbrzyskiego, realizującą na rzecz mieszkańców zadania z m.in. z zakresu opieki społecznej. Jednostka Powiatu Wałbrzyskiego, ramach swoich działań, podejmuje działania mające na celu włączenia osób starszych niepełnosprawnych w życie społeczne; współpracuje z organizacjami pozarządowymi (Polski Związek Emerytów i Rencistów Polski Związek Niewidomych, Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, Polski Związek Głuchych), dofinansowując do sportu kultury rekreacji i turystyki ze środków Państwowemu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizują dla osób starszych wycieczki mające na celu integrację i rekreację a także podejmuje działania mające na celu aktywne włączenie Seniorów w życie społeczne. Z ramienia PCPR Organizowane są również spotkania z okazji świąt, rocznic czy obchodów Dnia Seniora, dzięki czemu osoby starsze w tak ważnych chwilach roku, nie są same i integrują się z lokalną społecznością. Seniorzy, swój potencjał plastyczny, sportowy i artystyczny, mają okazję rozwijać i wykorzystać podczas specjalnie organizowanych w tym celu zajęć.

NASTĘPNA>>