Promocja powiatu wałbrzyskiego w 2011 roku

Promocja powiatu jest jednym z zadań zapisanych w Ustawie o samorządzie powiatowym. W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu zadania promocyjne wykonywane są w dwóch obszarach: promocji samorządu i samorządności i promocji powiatu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. czytaj więcej...

Jednym z istotnych elementów kampanii promocji atrakcji turystycznych ziemi wałbrzyskiej prowadzonej przez powiat wałbrzyski jest działalność wydawnicza. W 2011 roku z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu powstało szereg wydawnictw. czytaj więcej...

Kolejnym elementem kampanii promocyjnej powiatu wałbrzyskiego jest utworzenie portalu turystycznego Ziemi Wałbrzyskiej skupiającego wszystkie atrakcje powiatu w jednym miejscu. czytaj więcej...

Na wizerunek Ziemi Wałbrzyskiej wpływają działania promocyjne realizowane przez gminy powiatu wałbrzyskiego. Corocznie odbywają się imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i artystycznym. czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przy współpracy z Towarzystwem Rozwoju Sokołowska w czerwcu bieżącego roku zorganizowało I Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej. czytaj więcej...

W powiecie wałbrzyskim po raz pierwszy odbył się Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego. czytaj więcej...

Powiat wałbrzyski w bieżącym roku skutecznie pozyskał z funduszy europejskich i rządowych dodatkowe pieniądze, które wsparły budżet powiatu i umożliwiły m.in. dalszą modernizację dróg powiatowych oraz budowę strażnicy. czytaj więcej...