Drogi powiatowe

Inwestycje i zadania remontowe zrealizowane w 2010 na drogach powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Lp. Nazwa zadania Długość drogi (w km) Koszt ( w zł )
1. Remont drogi nr 3374 D - ul. Wiejska w Michałkowej
1,200
348 000
2. Remont drogi nr 3371 D część drogi Lubachów-Zagórze Śl.
4,466
935 000
3 Roboty remontowo-wykończeniowe na obiekcie mostowym w ciągu drogi nr 3379 D w Łomnicy
195 000
4. Remont drogi powiatowej nr 3404 D część ulicy Długiej w Wałbrzychu
0,469
758 000
5. Remont drogi powiatowej nr 3397 D - ul. Kosteckiego w Wałbrzychu
1,925
2 018 000
6. Remont drogi powiatowej nr 3464 D na odcinku od granicy powiatu do Jaczkowa
1,974
313 000
7. Remont drogi powiatowej nr 3464 D na odcinku we wsi Jaczków
0,44
440 000
8. Remont drogi powiatowej nr 3464 D w Starych Bogaczowicach
1,200
664 000
9. Remont drogi powiatowej nr 3387 D na odcinku ulicy Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach i drogi Nr 3366 D ul. Głowackiego w Boguszowie-Gorcach
1,320
500 000 udział własny powiatu
Razem
12,994
6 171 000

 

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI