Dla nauczyciela


Sprawy nauczycieli:

Nagrody dla nauczycieli:

Uchwała Nr 139/09 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Wałbrzyskiego i Nagrody Dyrektora Szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski oraz organizacji opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Starosty Wałbrzyskiego. [Pobierz]

Uchwała Nr XXXII/43/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, sposobu podziału środków przeznaczonych na nagrody organu prowadzącego i nagrody dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród. [Pobierz]

Pliki do pobrania: