Ważne telefony

Nazwa
Numer telefonu
Dolnośląski Urząd Wojewódzki Delegatura w Wałbrzychu
+48 74 849 40 00
Informacja paszportowa

+48 74 849 40 01
+48 74 849 40 03
+48 74 849 40 81

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Oddział w Wałbrzychu

+48 74 842 60 33
+48 74 842 22 26
Wałbrzyska Izba Gospodarcza
+48 74 842 90 32
Cech Rzemiosł Różnych
+48 74 842 39 57
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

+48 74 842 98 55

Izba Skarbowa we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu
+48 74 841 00 67
Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
+48 74 664 33 00
+48 74 841 13 01
Urząd Celny w Wałbrzychu
+48 74 648 84 44
+48 74 648 84 00
Sąd Rejonowy
+48 74 843 03 00
Prokuratura Rejonowa
+48 74 842 34 71
Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu
+48 74 842 47 97
+48 74 666 22 40
+48 74 666 22 41

Policja

997
Straż pożarna
998
Pogotowie ratunkowe
999
Pogotowie gazowe
992
Pogotowie Energetyczne
991
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
+48 74 847 75 69
Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Wałbrzychu
+48 74 887 11 00
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
+48 74 842 69 21
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Wałbrzychu
+48 74 842 20 64
Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Wałbrzychu
+48 74 664 31 00

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI