Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

ANNA JUSZCZYSZYN-SROKA
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

[O Rzeczniku]

Rzecznik Konsumentów funkcjonuje obecnie w Starostwie Powiatowym przy Al. Wyzwolenia 24, II piętro, pokój 209. Z jego pomocy mogą korzystać mieszkańcy gminy: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim i Wałbrzych codziennie w godzinach od 10.00 do 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
tel. +48 74 846 05 22

Do jego zadań należy w szczególności:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i pomcy prawnej w indywidualnych sprawach konsumenckich konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
  • posiada też możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów i występowania za ich zgodą do toczącego sie postępowania w sprawach o ochronę ich interesów.
  • jest też oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

Pliki do pobrania:

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI