Nieruchomości

 

12.11.2008, STAROSTA WAŁBRZYSKI

Przypomina mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, od dnia 12 lutego 2008 r w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24 , pokój 142 (I piętro), działa punkt informacyjno - konsultacyjny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 - 15 00 . W punkcie można uzyskać informacje o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanej nieruchomości oraz o ujawnieniu tych praw w księdze wieczystej.

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI