Krótsza droga do Skalnego Miasta w Czechach

Już niebawem zmotoryzowani turyści z Polski i Czech będą mogli skorzystać z krótszej drogi dojazdowej do atrakcji turystycznych regionu Ziemi Broumovskiej i regionu Ziemi Mieroszowskiej położonych po dwóch stronach granicy. Stanie się tak po zakończeniu realizacji projektu pod nazwą "Modernizacja komunikacji stanowiącej dostęp do przejść granicznych obszaru Broumovskiego" nr CZ.3.22/1.1.00/08.00664 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Wojewódstvo Kralovehradecke a partnerem po stronie polskiej Powiat Wałbrzyski. Wartość całego projektu to kwota 4.4000.397,9 EUR w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.740.338,19 EUR. Na terenie Polski już w ubiegłym roku wykonane zostało zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacji drogi powiatowej Nr 3365D na odcinku ulicy Kwiatowej w Mieroszowie do przejścia granicznego." stanowiące jeden z elementów wymienionego projektu. W bieżącym roku partnerzy czescy realizują swoją cześć inwestycji obejmującą drogi dojazdowe od granicy do Ziemi Broumovskiej atrakcyjnej dla turystów szczególnie ze względu na miasta skalne Teplicko-adrspasske skaly. W efekcie wspólnych polsko-czeskich działań turyści poruszający się samochodami będą mogli przekroczyć granicę w czeskim Zdoňovie drogą, która dotychczas była dostępna tylko dla pieszych i rowerzystów.

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY