"Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu"

Powiat Walbrzyski podpisal umowe z Województwem Dolnoslaskim na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja Zespolu Szkól nr 2 im. Hugona Kollataja w Walbrzychu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoslaskiego na lata 2007-20013 dzialanie 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyzej 10 tysiecy mieszkanców". Projekt, realizowany przez Starostwo Powiatowe, obejmowac bedzie modernizacje budynku Zespolu Szkól nr 2, który miesci sie przy Al. Wyzwolenia 34 w Walbrzychu.
Potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji wynika ze zlego stanu technicznego zabytkowego budynku szkoly, który znajduje sie w obszarze wytypowanym do rewitalizacji miasta Walbrzycha Realizacja celów i rezultatów projektu przyczyni sie do osiagniecia celu glównego rewitalizacji Sródmiescia Walbrzycha, jakim jest odnowa tego obszaru oraz celów szczególowych m.in.: rozwoju infrastruktury edukacyjnej o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz poprawy atrakcyjnosci przestrzennej Sródmiescia w regionie i kraju. Zakres projektu przewiduje nastepujace dzialania:
•  Przygotowanie niezbednej dokumentacji technicznej i studium wykonalnosci w inwestycji.
•  Prace budowlane obejmujace:
•  rekonstrukcje dachu polegajaca na rozebraniu starego pokrycia z dachówki i ulozeniu nowej dachówki (czesc prac zostala wykonana w latach 2007-2008 - zobacz zdjecia );
•  termomodernizacje Zespolu Szkól nr 2 obejmujaca adaptacje poddasza uzytkowego na pracownie patrystyczna, docieplenie stropodachu masywnego oraz wymiane stolarki okiennej.
•  Nadzór inwestycyjny robót budowlanych.
•  Promocje i upowszechnianie rezultatów.
Wszystkie zaplanowane zadania maja na celu poprawe zlego stanu obiektu, dostosowanie go do obowiazujacych przepisów oraz zwiekszenie efektywnosci budynku poprzez uzyskanie dodatkowych pomieszczen uzytkowych, w których utworzona zostanie pracownia artystyczna dla mlodziezy, równiez pozaszkolnej.

Calkowita wartosc projektu: 2 000 000 zl
Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013: 1 399 743,80 zl

Beneficjent: Powiat Walbrzyski, Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Walbrzych

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY

POWRÓT DO AKTUALNOSCI