Wykaz szkół i placówek oświatowych / Współpraca z organem prowadzącym

Zachęcamy do wyboru naszych szkół !

Wykaz szkół i placówek oświatowych

Uchwała nr 116/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. określenia zasad sporządzania informacji do obliczenia wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski [Więcej]

Uchwała nr 84/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 116/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad sporządzania informacji do obliczenia wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski [Więcej]

Karty identyfikatorów oraz danych o wynagrodzeniu i zatrudnieniu nauczycieli na rok 2012 [Więcej]


Nazwa jednostki
Imię i nazwisko kierownika jednostki
Dane teleadresowe jednostki

Zespół Szkół
im. M. Skłodowskiej-Curie

Oriana Darowska-Malta

ul. Kolejowa 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 843 26 07,
+48 74 843 83 91
e-mail: ceramikszczawno@wp.pl
strona internetowa:
www.ceramik.edu.pl

Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy

Dorota Błażejowska

Nowe Siodło 73
58-350 Mieroszów
tel. +48 74 845 82 23
e-mail: nowesiodlo@interia.pl
strona internetowa: www.soszwns.edu.pl

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych

Ewa Bucholc

ul. Nowa Kolonia 9
58-320 Walim
tel. +48 74 845 75 13
fax +48 74 845 72 51
e-mail: osw.walim@wp.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

p.o. dyrektora Ewa Bucholc

ul. Kolejowa 2
58-310 Szczawno-Zdrój

miejsce wykonywania zadań oraz adres korespondencyjny:
al. Wyzwolenia 24
58-300 Wałbrzych
tel. 74 84 60 563

Strona: www.pppp.walbrzych.pl

Mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl