(Nie)pełnosprawni

 

Powiatowy Zespół d.s Orzekania o Niepełnosprawności.

Ul. Limanowskiego 9
58-300 Wałbrzych
tel./ fax +48 74 666 63 25

e-mail: orzekanie@powiat.walbrzych.pl

Kontakt [Więcej]

Podstawa prawna działania Zespołu [Więcej]

Prowadzone sprawy:

  1. Wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia [Więcej]
  2. Wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osoby przed 16 rokiem życia [Więcej]
  3. Wydawanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień [Więcej]
  4. Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność powyżej 16 roku życia [Więcej]
  5. Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność przed 16 rokiem życia [Więcej]

Praktyczny Poradnik Savoir-vivre wobec osób niepełnsprawnych. [Więcej]


Dofinansowania.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. [Więcej]

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. [Więcej]

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. [Więcej]

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się (technicznych, architektonicznych i urbanistycznych). [Więcej]

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. [Więcej]

Wnioski do pobrania. [Więcej]


Przydatne linki. [Więcej]

 

POWRÓT DO AKTUALNOSCI