12 miejsce Powiatu Wałbrzyskiego

Tygodnik "Wspólnota" jak co roku opublikował ranking wydatków bieżących na administrację. Po raz pierwszy taki ranking był publikowany w 2002 roku. Ranking dzieli miasta i gminy na trzy kategorie: duże, średnie i małe, w taki sam sposób traktuje powiaty, bowiem wielkość jednostki samorządowej jest ściśle związana z ilością mieszkańców. Powiat Wałbrzyski w rankingu w kategorii powiatów powyżej 75 tyś mieszkańców zajął 12 miejsce. Sukces tym bardziej cieszy bowiem w 2004 roku zajmował miejsce 102. Zdaniem autorów opracowania rankingu wydatki na administrację w skali kraju zareagowały na spowolnienie gospodarcze stąd rok 2009 był rokiem oszczędności. Nastąpiła stabilizacja wydatków na funkcjonowanie rad gmin, powiatów i sejmików, wydatki na rachunki telefoniczne zmniejszyły się o około 15%, spadły wydatki na remonty. Zestawienia wydatków na administrację są doskonałym materiałem do analizy porównawczej.