ZASŁUŻENI DLA POWIATU

Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego" należy do właściwości Rady Powiatu, która nadaje go osobom będącym mieszkańcami powiatu, osobom spoza powiatu oraz cudzoziemcom za wybitne zasługi dla rozwoju powiatu, służbę publiczną oraz twórczość literacką i artystyczną.

 

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI