[Pobierz Strategię]

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu rozpoczęło prace nad Strategią Rozwoju Powiatu na lata 2014-2020. W ramach działania rozpoczęto cykl spotkań pn. "Rozwój powiatu wałbrzyskiego w nowej perspektywie finansowania UE". Podczas siedmiu paneli przeprowadzana będzie analiza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju powiatu wałbrzyskiego w danej dziedzinie, a wnioski z dyskusji będą stanowiły punkt wyjścia do tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020.

Rozwój przedsiębiorczości i innowacji w regionie wałbrzyskim
28.06.2012r.

25 czerwca 2012 roku w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" odbyło się szóste spotkanie panelowe z cyklu " Rozwój powiatu wałbrzyskiego w nowej perspektywie finansowania UE", które wiąże się z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014 -2020. Celem spotkania było omówienie barier i szans na rozwój przedsiębiorczości w powiecie wałbrzyskim, ze szczególnym naciskiem na działania innowacyjne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, urzędu pracy, pracodawców i instytucji wspierających rynek pracy w regionie. [więcej]

Prezentacje ze spotkania

Rozwój przedsiębiorczości i innowacji w regionie wałbrzyskim
19.06.2012r.

Starosta Wałbrzyski Robert Ławski zaprasza na spotkanie poświęcone rozwojowi przedsiębiorczości i innowacji w regionie wałbrzyskim. Jest to już szósty panel dyskusyjny z cyklu "Rozwój powiatu wałbrzyskiego w nowej perspektywie finansowania UE", który wiąże się z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020. [więcej]

Kultura i kierunki jej rozwoju w regionie wałbrzyskim
08.05.2012r.

Starosta Wałbrzyski Robert Ławski zaprasza na spotkanie poświęcone kulturze i kierunkom jej rozwoju w nowym okresie programowania. Jest to piąty już panel dyskusyjny z cyklu "Rozwój powiatu wałbrzyskiego w nowej perspektywie finansowania UE", który wiąże się z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020. [więcej]

Rozwój zasobów ludzkich w Powiecie Wałbrzyskim
29.03.2012r.

Dyskusja nt. możliwości wykorzystania zasobów ludzkich, jaki i rozwój edukacji w kontekście rynku pracy, zdominowały tematykę kolejnego spotkania, jakie w ramach przygotowań do Strategii Powiatu Wałbrzyskiego zorganizowało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. [więcej]

Prezentacje ze spotkania

Edukacja i rozwój zasobów ludzkich w regionie wałbrzyskim
21.03.2012r.

Starosta Wałbrzyski zaprasza na spotkanie poświęcone edukacji i rozwojowi zasobów ludzkich w regionie wałbrzyskim. Jest to czwarty już panel dyskusyjny z cyklu "Rozwój powiatu wałbrzyskiego w nowej perspektywie finansowania UE", który wiąże się z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020. [Więcej]

Strona 2 <<POPRZEDNIA