Gminy Powiatu Wałbrzyskiego

Gminy miejskie:

Boguszów-Gorce
Burmistrz: Waldemar Kujawa
Pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
tel. +48 74 84 49 311 do 313
fax +48 74 84 49 165
e-mail: sekretariat@boguszow-gorce.pl
strona internetowa
www. boguszow-gorce.pl
Szczawno-Zdrój
Burmistrz: Tadeusz Wlaźlak
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 843 84 72
tel./fax +48 74 843 56 13
e-mail: promocja@szczawno-zdroj.pl
strona internetowa
www.szczawno-zdroj.pl
Jedlina-Zdrój
Burmistrz: Leszek Orpel
ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina-Zdrój
tel./fax +48 74 84 55 216
e-mail:urzad@jedlinazdroj.eu
strona internetowa
www.jedlinazdroj.eu

Gminy miejsko-wiejskie:

Głuszyca
Burmistrz: Alicja Ogorzelec
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
tel. +48 74 84 59 479, +48 74 84 59 480
fax +48 74 84 56 339
e-mail: bok@gluszyca.pl
strona internetowa
www.gluszyca.pl
Mieroszów
Burmistrz: Andrzej Laszkiewicz
Pl. Niepodległosci 1
58-350 Mieroszów
tel. +48 74 84 94 300
fax +48 74 84 94 323
e-mail: urzad@mieroszow.pl
strona internetowa
www.mieroszow.pl

Gminy wiejskie:

Czarny Bór
Wójt: Adam Górecki
ul. XXX-lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór
tel. +48 74 84 50 139
fax +48 74 84 50 006
e-mail:
czarny-bor_xl@wp.pl ,
sekretariat@czarny-bor.pl
strona internetowa
www.czarny-bor.pl

Stare Bogaczowice
Wójt: Leszek Świętalski
ul. Główna 132
58-312 Stare Bogaczowice
tel. +48 74 845 22 20
fax +48 74 845 22 66
e-mail:
urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl
strona internetowa
www.starebogaczowice.ug.gov.pl

Walim
Wójt: Adam Ludwik Hausman
ul. Boczna 9
58-320 Walim
tel. +48 74 84 94 340
fax +48 74 84 94 355
e-mail: urzad@walim.pl
strona internetowa
www.walim.pl