Imprezy objęte Patronatem Honorowym Starosty Wałbrzyskiego w 2013 roku. [Więcej]

Imprezy objęte Patronatem Honorowym Starosty Wałbrzyskiego w 2012 roku. [Więcej]

Imprezy objęte Patronatem Honorowym Starosty Wałbrzyskiego w 2011 roku. [Więcej]

Uchwała Nr 14/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lutego 2011 w sprawie zasad obejmowania przez Starostę Wałbrzyskiego honorowego patronatu nad imprezami ponadlokalnymi o szerokim znaczeniu promocyjnym dla Powiatu Wałbrzyskiego i fundowania nagród. [Pobierz]

WNIOSEK o objęcie imprezy honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego. [Pobierz]

SPRAWOZDANIE z realizacji imprezy objętej honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego. [Pobierz]

Zarządzenie Nr 82/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dystrybucji materiałów promocyjnych Powiatu Wałbrzyskiego. [Pobierz]

WNIOSEK o wydanie materiałów promocyjnych Powiatu Wałbrzyskiego. [Pobierz]

Herb i flaga Powiatu Wałbrzyskiego [Więcej]